ลงทะเบียนใช้งาน STOU-GAFE
หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14/09/2563 09:27 น.

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนใช้งานได้แล้ว

ขอความช่วยเหลือ

>>สำนักบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-504-7623, 02-504-7626
>>amnat.tha@g.stou.ac.th (เฉพาะปัญหาการสมัครใช้งานอีเมล์ และกรุณาแจ้งรหัสนักศึกษาทุกครั้ง)